Bij het maken van tekeningen wil ik dat er een toevalselement meespeelt. Sinds kort maak ik ook digitale tekeningen. Door juist niet met hiervoor specialistische instrumenten en software te werken, hoop ik grappiger en boeiender vormen te vinden. De foto hiernaast toont een serie kleine portretten die uit één lijn zijn ontstaan.